Transport gratuit in Romania

  >   Centru Service

Centru Service

Solutionarea reclamatiilor:
In cazul unei sesizari/reclamatii, va trebui sa va adresati personalului din magazinele SAMSONITE:

  • pentru Municipiul Bucuresti(preluarea produselor se va face în cadrul programului de lucru):
  • CORA PANTELIMON (Galeria Comerciala Esplanada), situat în Bucuresti, Sos. Vergului nr. 20, Sector 2
  • din cadrul Centrului  Comercial București Mall, situat în Bucuresti, Calea Vitan 55-59, Sector 3
  • din  cadrul COMPLEXULUI COMERCIAL PLAZA ROMANIA, situat înBucuresti, Bd. Timișoara nr. 26, Sector 6
  • din cadrul Centrului Comercial Orhideea, situat in Splaiul Independentei nr. 210 - 210B, Sector 6
  • pentru restul tarii, preluarea produselor se va face de catre angajatii nostri din cadrul magazinelor SAMSONITE din Romania, cu exceptia celor din Bucuresti, în cadrul programului de lucru al acestora.
Orice reclamație va fi însotita, obligatoriu, de documentul care atesta plata produsului si certificatul de garanție, după caz, cat şi de produsul a carui lipsa de conformitate a fost constatata de catre consumator. De asemenea, consumatorul va primi, spre completare un formular tip de “Proces-Verbal Insotire Reclamatie”. In lipsa acestora, reclamatia nu va putea fi considerată valida.
Reclamatia, care va fi facuta intr-un termen de maxim 2 luni de la data constatarii lipsei de conformitate, va fi soluționata, conform Legii nr. 449/2003, intr-un termen de 15 zile de la data predarii produsului, care face obiectul sesizarii.
Conform art. 10 si art. 11 din Legea nr. 449/2003, in cazul in care se constata ca produsul prezinta o lipsa de conformitate, prima masura este cea de reparare a acestuia sau de inlocuire, după caz.
General Business System va elibera, pentru fiecare produs comercializat, un certificat de garantie, in conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, care va contine si informatii utile unei intretineri eficace a produsului, astfel incat acesta sa nu sufere nicio deteriorare dintr-o folosinta corespunzatoare, cu excepția uzurii normale.
General Business System va fi exonerat de orice obligatie, dacă se constată ca presupusa lipsa de conformitate se datoreaza culpei consumatorului.
Nu se considera a fi lipsa de conformitate daca, în momentul achizitiei produsului, consumatorul a cunoscut sau nu putea, in mod rezonabil, sa nu cunoasca lipsa de conformitate invocata (art. 6 din Legea nr. 449/2003).
Consumatorul, în condiţiile O.G. nr. 21/1992, OG nr. 99/2000 şi Legii nr. 449/2003, este orice persoană fizica sau grup de persoane fizice constituite în asociatii, care cumpara, dobandeste, utilizeaza ori consuma produse sau servicii in afara activitatii profesionale.
GBS asigura politica de solutionare a reclamatiilor in raport de dispozitiile mentionate mai sus.
GBS oferă garanție internațională produselor SAMSONITE, in conditiile asumate de catre SAMSONITE EUROPE N.V.
* Pentru alte relatii si informatii, puteti transmite solicitarile dvs. pe adresa de email contact@gbsystem.ro sau service@gbsystem.ro, dupa caz.