Transport gratuit in Romania

  >   Centru Service

Centru Service

Solutionarea reclamatiilor:

In cazul unei sesizari/reclamatii, va trebui sa va adresati personalului din magazinele SAMSONITE:

‣ in Municipiul Bucuresti
          - in cadrul CORA PANTELIMON(Galeria comerciala Esplanada), situat în Bucuresti, Sos. Vergului, nr.20, Sector 2.
          - in cadrul CENTRULUI COMERCIAL BUCURESTI MALL, situat în Bucuresti, Calea Vitan 55-59, Sector 3.
          - in cadrul CENTRULUI COMERCIAL Plaza Romania, situat în Bucuresti, Bd. Timisoara, nr. 26, Sector 6.
          - in cadrul CENTRULUI COMERCIAL ORHIDEEA, situat în Splaiul Independentei nr. 210 - 210B, Sector 6.

‣ pentru restul tarii, la toate magazinele de unde au fost achizitionate produsele respective, preluarea facandu-se in cadrul programului de lucru.

Orice reclamație va fi însotita, obligatoriu, de documentul care atesta plata produsului si certificatul de garanție, după caz, cat şi de produsul a carui lipsa de conformitate a fost constatata de catre consumator. De asemenea, consumatorul va primi, spre completare un formular tip de “Proces- Verbal Insoțire Reclamatie”. In lipsa acestora, reclamatia nu va putea fi considerată valida.

Reclamatia, care va fi facută intr-un termen de maxim 2 luni de la data constatarii lipsei de conformitate, va fi soluționata, conform Legii nr. 449/2003, intr-un termen de 15 zile de la data predarii produsului, care face obiectul sesizarii.

Conform art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 449/2003, în cazul in care se constata ca produsul prezinta o lipsa de conformitate, prima masura este cea de reparare a acestuia sau de înlocuire, după caz.

General Business System va elibera, pentru fiecare produs comercializat, un certificat de garantie, in conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, care va contine si informatii utile unei intretineri eficace a produsului, astfel incat acesta sa nu sufere nicio deteriorare dintr-o folosinta corespunzatoare, cu excepția uzurii normale.

General Business System va fi exonerat de orice obligatie, dacă se constată ca presupusa lipsa de conformitate se datoreaza culpei consumatorului.

Nu se considera a fi lipsa de conformitate daca, în momentul achizitiei produsului, consumatorul a cunoscut sau nu putea, in mod rezonabil, sa nu cunoasca lipsa de conformitate invocata (art. 6 din Legea nr. 449/2003).

Consumatorul, în condiţiile OG nr. 21/1992, OG nr. 99/2000 şi Legii nr. 449/2003, este orice persoană fizica sau grup de persoane fizice constituite în asociatii, care cumpara, dobandeste, utilizeaza ori consuma produse sau servicii in afara activitatii profesionale. GBS asigura politica de solutionare a reclamatiilor in raport de dispozitiile mentionate mai sus.

GBS oferă garanție internațională produselor SAMSONITE în condițiile asumate de către SAMSONITE EUROPE N.V.

* Pentru alte relatii si informatii, solicitarile dvs. se vor transmite pe adresa de email office@gbsystem.ro sau service@gbsystem.ro.

Tel. service 0786 057 107
Program telefon service 9:00 - 16:00